powrót do artykułów

Przebudzające śnienie

Czym jest nasze życie, jeśli nie tańcem krótkotrwałych form? Czyż wszystko się nie zmienia: liście na drzewach (…) pory roku, dnia, pogoda, ludzie mijający was na ulicy? A my sami? Czyż wszystko, co kiedyś zrobiliśmy nie wydaje się dziś tylko snem? (…) Giną komórki naszych ciał, obumierają neurony naszych mózgów, nawet wyraz twarzy zmienia się ciągle, zależnie od nastroju. To, co nazywamy charakterem jest tylko „strumieniem umysłu”, niczym więcej.Sogjal Rinpocze (…) trzeba rozpoznać ogromny potencjał, jaki tkwi w wykorzystaniu snu dla rozwoju duchowego. Sen postrzegany jest zwykle jako „nierzeczywisty”, w przeciwieństwie do „rzeczywistego” życia po przebudzeniu. Nie istnieje jednak nic bardziej rzeczywistego niż sen – trzeba bowiem zrozumieć, że życie jest dokładnie tak samo nierzeczywiste jak on. Z tego właśnie powodu joga snu znajduje zastosowanie we wszystkich przeżywanych doświadczeniach, zarówno w snach, które mamy w ciągu dnia, jak i tych nocnych.Tenzin Wangyal Rinpocze

Związek psychoterapii z duchowością jest zagadnieniem niezwykle trudnym do całościowego uchwycenia i opisania. Zarówno psychoterapia, jak i wszelkiego rodzaju ścieżki duchowe, „zajmując się” dusząI, dbając o rozwój najgłębszej istoty człowieka, jednocześnie stawiają sobie inne zamierzenia i cele. Różne są też sposoby realizacji owych immanentnie (transcendentnie?) wyznaczonych zadań. Stosując duże uproszczenie można uznać, że psychoterapia zajmuje się leczeniem chorej duszyII, religiaIII zaś, jej zbawieniem.IV Z drugiej jednak strony, owe dwa różne cele i zadania warunkując się wzajemnie, przenikają się i łączą w obrębie wspólnego im obu obszaru rzeczywistości, wyznaczonego pojęciami „dusza”, „duch”, „rozwój”, „pełnia”, „szczęście”, „zbawienie” czy „wyzwolenie”.

W drodze urzeczywistniania swoich celów i zadań, w drodze odkrywania światów kryjących się za wymienionymi wyżej pojęciami, zarówno doktryny duchowe, jak i psychoterapia, „wkraczają” w obszar bytu wyznaczonego pojęciem „nieświadomość”. Jednym z najbardziej uniwersalnych zaś kluczy do tego transcendentnego świata, jest śnienie. Powstające w jego trakcie wizje i marzenia senne, zdają się zawierać i łączyć zarówno rzeczywistość ludzką, jak i boską.

dalej »