O mnie

Dr Arkadiusz Tabero, psychoterapeuta, filozof, dyplomowany nauczyciel Hatha Jogi. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończyłem I fazę Programu Licencyjnego i uzyskałem uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Moje zainteresowanie Psychologią Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella poprzedzone było wieloletnimi studiami w zakresie Psychologii Głębi Junga, uwieńczonymi pracą doktorską zatytułowaną "Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego w interpretacji Carla Gustawa Junga".

Swoimi refleksjami dzielę się w formie wykładów oraz publikacji m.in. dla kwartalnika Albo albo. Problemy psychologii i kultury: Śmierć i nieodrodzenie. Nietzschego próba Samoinicjacji, Przebudzające śnienie, Zaratustra-Nietzsche – droga dla wszystkich i dla nikogo, Ofiara Hioba.

Myśl jungowska, oprócz klucza do analizy snów, otworzyła mi także "drogę na Wschód"- na jego głęboką pracę z ciałem i umysłem, a także na techniki medytacyjne. Po latach praktyki i fascynacji Wschodem, koncepcja mindellowskiej pracy z procesem jest dla mnie "pomostem - powrotem" na Zachód. Cieszę się, że psychologia procesu pozwala mi korzystać z tego, co daje nam Wschód w sposób odpowiedni dla naszych zachodnich umysłów i ciał – czuję, że dzięki temu - dużo bogatszy - wracam do domu!

Moją nieustającą pasją jest również malarstwo. Realizowanym już marzeniem - nieustanne rozwijanie kreatywnego potencjału oraz towarzyszenie innym w osiąganiu "własnej" pełni. Od paru lat prowadzę warsztaty, gdzie łączę pracę z ciałem z innymi formami rozwoju.

Prowadzę terapię indywidualną w Warszawie. Osoby spoza stolicy zapraszam do terapii przez skype'a.