Terapia

Zapraszam do wspólnego ustalania formy naszego spotkania.

Oferuję możliwość zarówno regularnych, cotygodniowych sesji, jak i pojedynczych spotkań. Możliwa jest też opcja spotkań co dwa tygodnie i raz w miesiącu.

Sesja trwa 50 minut.

W razie potrzeby jest możliwość podwójnych sesji i częstszych spotkań, po wcześniejszym wspólnym ustaleniu.