OSWAJANIE DEMONÓW

"Demon (strg. αίμων daimon – dosłownie ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przydziela, także: nadprzyrodzona potęga, dola; łac.daemon) – istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy, związane pierwotnie z pojęciem nieczystości sakralnej."

Zapraszam was na cykl czterech warsztatów, w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, inspirowanych książką Tsultrim Allione "Nakarmić swoje demony".

Demony - jako byty zajmujące pozycję pośrednią między bogami a ludźmi – posiadają nieludzką moc- dziwnie fascynacją i wzbudzają lęk zarazem.

Kim są demony? Jaki status ontologiczny posiadają? Czy demony są rzeczywistymi, metafizycznymi bytami, czy raczej wytworem naszego umysłu?

Jak demony postrzega kultura Zachodu, a jak sobie z nimi radzi Wschód?

Jeszcze dla Sokratesa, daimonion był jego wewnętrznym głosem – przewodnikiem i doradcą, siłą, z którą miał nieustanny kontakt i która pomagała mu podejmować kluczowe decyjze w życiu.

W średniowieczu daimon stał się daemonem, istotą diabelską, niebezpieczną i potępioną, którą należało zniszczyć. Wiele rytuałów i modlitw miało chronić nas przed działaniem jego mocy.

Maczig Labdron, tybetańska jogini żyjąca w XI wieku – twórczyni praktyki karmienia demonów czie, zapytana o definicję demona odpowiedziała: "Demony to nie są realnie istniejące, wielkie, czarne budzące przerażenie stworzenia. Demonem jest wszystko to, co uniemożliwa nam wyzwolenie."

Dzisiaj, w czasach panującego racjonalizmu, słowo "demon" wciąż budzi emocje! Czyżby owe pojęcie docierało do rzeczywistości, która jako "prymitywna" i niebezpieczna została stłumiona - zepchnięta do nieświadomości, gdzie jednak wciąż żyje i mocno na nas oddziaływuje? Czy słowo "demon" dociera do korzeni tego, co jako nierozpoznane i stłumione staje się przyczyną naszych problemów, wewnętrznych konfliktów, depresji, nałogów, problemów w relacjach?

Używając narzędzi Psychologii Zorientowanej na Proces, zaproponuję wam pracę umożliwiającą rozpoznawanie i oswajanie naszych demonów. Oswajanie poprzez danie im uwagi, rozpoznanie ich energii (natury) i świadome wykorzystaniu owej esencji/energii w naszym codziennym życiu.

Prowadzący: dr Arkadiusz Tabero filozof, psychoterapeuta, dyplomowany nauczyciel Hatha Jogi. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Warsztat pod superwizją dr Bogny Szymkiewicz

Na pierwsze spotkanie zapraszam w środę 11 lutego , w godzinach 18.30 – 21.00

Miejsce: Laboratorium Psychologii Procesu, ul.Żelazna 69a lok.28, Warszawa.

Zajęcia odbędą się przy grupie minimum 10 osób.

Koszt całego – zamkniętego cyklu czterech spotkań – 200 zł.

Uwaga: dla osób uczestniczących wcześniej w moich wykładach lub warsztatach 10% zniżki!

Terminy kolejnych spotkań: 18, 25 lutego i 4 marca 2015 r.

Rezerwacją miejsca jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł na konto: Arkadiusz Tabero, 66 11602202 00000000 55382833, z dopiskiem: Oswajanie demonów

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową:
Arkadiusz Tabero 603 779 158, mail: taberoarek@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!