Carl Gustav Jung – podróż do wnętrza siebieMoje życie jest historią samourzeczywistnienia się nieświadomości. Wszystko, co spoczywa w nieświadomości, chce stać się zdarzeniem, a i osobowość pragnie rozwinąć się ze swych nieświadomych uwarunkowań i przeżyć siebie jako całość.

C. G. Jung

Serdecznie zapraszam na cykl warsztato – wykładów poświęconych koncepcji szwajcarskiego myśliciela, twórcy psychologii głębi Carla Gustava Junga.

Jung – obok Freuda – jeden z pierwszych współczesnych badaczy ludzkiej psychiki, tworząc mapę nieświadomości, zbudował podwaliny dla wielu późniejszych teorii opisujących procesy funkcjonowania i rozwoju ludzkiej psyche.

Odkrywając bogactwo myśli jungowskiej - w częsci wykładowej warsztatu - poznamy podstawowe pojęcia jego teorii: libido, kompleksy, symbole, archetypy, ego, cień, anima, animus, archetyp Starego Mędrca, archetyp Wielkiej Matki, Jaźń, nieświadomość, analiza snów. Omówimy także znaczenie podstawowych symboli kulturowych – związanych z wyżej wymienionymi pojęciami (np. wąż jako symbol libido) - pojawiających się podczas procesu indywiduacji.

Posługując się narzędziami Psychologii Procesu – której twórcą jest kontynuator myśli Junga – Arnold Mindell – w praktyce (w formie ćwiczeń w parach) poznamy jak wyżej wymienione pojęcia i symbole funkcjonują na co dzień w naszej psychice i jak ich rozpoznanie może wpłynąć na bardziej świadome i pełniejsze życie.

W myśl idei, że ciało i psyche są dwiema funkcjami jednej, większej całości, każdy wykład rozpoczniemy od krótkiej pracy z ciałem. Wykorzystamy do tego elementy Hatha Jogi według metody B. K. S. Iyengara. Głębszy kontakt z ciałem i oddechem pozwoli nam bardziej świadomie doświadczyć procesu "zakorzeniania myśli w ciele", oraz pozwoli doświadczyć zależności między myślą, emocją i ciałem.

Prowadzący:     Dr Arkadiusz Tabero filozof, psychoterapeuta, dyplomowany   nauczyciel Hatha Jogi. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Warsztat pod superwizją dr Bogny Szymkiewicz

Na pierwsze spotkanie zapraszamy 30 marca - piątek, w godzinach 18.00 – 21.00

Miejsce – Laboratorium Psychologii Procesu, ul.Żelazna 69a lok.28, Warszawa

Koszt jednego spotkania 30 zł.         Koszt całego cyklu – 8 spotkań – 200 zł.

Terminy kolejnych spotkań: 20, 27 kwienia, 11,25 maja

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową:
Arkadiusz Tabero 603 779 158, mail: taberoarek@gmail.com