Wstęp do psychologii analitycznej Carla Gustava JungaUświadomienie sobie siebie to jedyny cel – lub też jeden z celów – ludzkiego życia; dzięki temu człowiek znajduje swoje miejsce w stworzeniu i wzajemnie – stworzenie zyskuje sens.

C. G. Jung

Serdecznie zapraszam na cykl wykładów poświęconych koncepcji szwajcarskiego myśliciela, twórcy psychologii głębi Carla Gustava Junga.

Jung – obok Freuda – jeden z pierwszych współczesnych badaczy ludzkiej psychiki, tworząc mapę nieświadomości, zbudował podwaliny dla wielu późniejszych teorii opisujących procesy funkcjonowania i rozwoju ludzkiej psyche.

Odkrywając bogactwo myśli jungowskiej zapoznamy się z podstawowymi pojęciami jego teorii: libido, enantiodromia, kompleksy, projekcja, symbol, archetyp, ego, persona, cień, anima, animus, archetyp Starego Mędrca, archetyp Wielkiej Matki, Jaźń, nieświadomość, analiza snów, metoda amplifikacji, proces alchemiczny.

W czasie wykładu będzię miejsce na pytania i dyskusję. Będzie też możliwość wnoszenia swoich propozycji tematycznych dotyczących koncepcji Junga.

Prowadzący:     Dr Arkadiusz Tabero filozof, psychoterapeuta, dyplomowany   nauczyciel Hatha Jogi. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Warsztat pod superwizją dr Bogny Szymkiewicz

Na pierwsze spotkanie zapraszam w poniedziałek 16 marca 2015 r. w godzinach 18.30 – 21.00

Terminy kolejnych spotkań: 23, 30 marca oraz 6 kwietnia 2015 r.

Miejsce w zależności od ilości zgłoszeń podane zostanie w późniejszym terminie. Zajęcia odbędą się przy grupie minimum 10 osób.

Koszt całego cyklu – 4 spotkania – 200 zł.

Uwaga: dla osób uczestniczących wcześniej w moich wykładach lub warsztatach 10% zniżki!

Rezerwacją miejsca jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł na konto: Arkadiusz Tabero, 66 11602202 00000000 55382833, z dopiskiem: Warsztaty, Jung

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową:
Arkadiusz Tabero 603 779 158, mail: taberoarek@gmail.com