ŚMIERĆ BOGA - NARODZINY NADCZŁOWIEKA - !?

"Zaratustra" Fryderyka Nietzschego w interpretacji psychologii głębi Carla Gustava JungaZaratustra zstępował samotny z gór, nie spotykając po drodze nikogo. Gdy jednak w las się zanurzył, stanął nagle przed nim starzec, co opuścił chatę swą świętą, aby korzonków szukać po lesie. I rzekł starzec do Zaratustry temi słowy:

- Nie jest mi obcy ten wędrowiec; przed laty przechodził on tędy. Zaratustrą zwie się; jednakże przeobraził się on.
Wonczas niosłeś swój popiół w góry; chceszże dzisiaj swój ogień nieść w doliny? Nie obawiasz się kary podpalacza?
(...)
Zaratustra odparł: - Kocham ludzi.
Czemuż – rzekł starzec – usunąłem się i ja niegdyś w lasy i w głusz samotną?
Czyż nie dlatego, żem ludzi nazbyt ukochał?
Teraz miłuję Boga, nie kocham ludzi. Człowiek jest rzeczą zbyt niedoskonałą. Miłość ku ludziom zabiłaby mnie.
Zaratustra odparł: - Cóżem ja o miłości mówił! Niosę ludziom dar.

Lecz cóż ty niesiesz ty nam w darze?
Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł
- Czemże was mógłbym ja obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czem prędzej, abym wam czego nie odebrał!
- I tak oto rozstali się ze sobą starzec i mąż, śmiejąc się jako dwa żaki.
Gdy Zaratustra sam pozostał, rzekł do swego serca:
„Czyżby to było możliwe! Wszak ten święty starzec nic jeszcze w swym lesie nie słyszał o tem, że Bóg już umarł.”
(...)
Gdy Zaratustra zaszedł do najbliższego miasta (...) tak rzekł do ludu:
- Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno.
(...)

Tako rzecze Zaratustra

Kim jest Zaratustra Nietzschego? Jaką nowinę niesie ludzkości? Co oznacza śmierć Boga i jakie są tego konsekwencje? Kim jest nadczłowiek? Czy przesłanie Zaratustry jest wciąż żywe i aktualne dla nas, ludzi żyjących we współczesnym świecie?

Posługując się narzędziami psychologii analitycznej, przenosząc historię Zaratustry na plan wewnątrz-psychiczny, odsłonimy głębokie, symboliczne znaczenie dzieła Nietzschego, które przez dziesięciolecia pobudzało wyobraźnię najwybitniejszych twórców kultury zachodniej.

Odszyfrowując symbole zawarte w Tako rzecze Zaratustra zobaczymy, jak wyglądał "jungowski proces indywiduacji" Nietzschego. Prześledzimy jego etapy i poznamy trudności i niebezpieczeństwa, na które narażony jest każdy neofita wchodzący na niebezpieczną ścieżkę stawania się tym kim się jest.

Tako rzecze Zaratustra – droga dla wszystkich i dla nikogo!

Zapraszam na cykl czterech wykładów połączonych z dyskusją i wymianą własnych doświadczeń.
W ramach wykładu odbędzie się także część praktyczna, podczas której - używając narzędzi Psychologii Zorientowanej na Proces - doświadczymy naszych "własnych" wewnętrznych figur wyznaczających kierunki, treść i formę naszej drogi do pełni.

Prowadzący:     Dr Arkadiusz Tabero filozof, psychoterapeuta, dyplomowany   nauczyciel Hatha Jogi. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Warsztat pod superwizją dr Bogny Szymkiewicz

Na pierwsze spotkanie zapraszam w środę 19 marca, w godzinach 18.30 – 21.00

Miejsce w zależności od ilości zgłoszeń podane zostanie w późniejszym terminie. Zajęcia odbędą się przy grupie minimum 10 osób.

Koszt jednego spotkania 35 zł.         Koszt całego cyklu – 4 spotkania – 120 zł.

Terminy kolejnych spotkań: 26 marca oraz 2 i 9 kwietnia 2014

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub mailową:
Arkadiusz Tabero 603 779 158, mail: taberoarek@gmail.com